درباره ما

مجموعه فاگو متشکل از یک تیم آموزشی به سرپرستی فردین جوادی می‌باشد. این مجموعه فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ به صورت رسمی با تالیف جزوات کمک آموزشی در زمینه کنکور آغاز کرد. اولین جزوات این مجموعه در درس زیست شناسی بود که با استقبال زیادی از جانب دانش‌آموزان کنکوری روبرو شد. در ادامه این جزوات به صورت کتاب‌های فاگو به مرحله چاپ رسیدند. پس از آن در دروس دیگر کنکور هم فاگو اقدام به تالیف کتاب کرد. حیطه فعالیت فاگو در زمینه کنکور می‌باشد.