کتاب دیکشنری جامع کنکور ویژه نظام جدید

 

اولین کتاب از مجموعه کتاب های مینی بوک از نشر فاگو تا چند روز دیگر منتشر می شود:

کتاب دیکشنری جامع کنکور ویژه نظام جدید
اولین و کامل ترین دیکشنری کنکور
معنی تمامی واژگان کتاب های دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت درس به درس
بررسی واژگان مهم و کلیدی هر درس به سبک ۵۰۴
تعریف تمامی واژگان به صورت انگلیسی به انگلیسی
معرفی کتاب های مینی بوک:
کتاب های مینی بوک جدیدترین محصول مجموعه فاگو می باشد. این کتاب ها در قطع جیبی بوده و صحافی آن ها به صورت سیمی(دوبل فنر) می باشد. تمامی کتاب های مینی بوک، رنگی می باشند.
این کتاب از ۲۰ مرداد ماه از تمامی کتاب فروشی های سراسر کشور قابل تهیه می باشد. همچنین از اواخر هفته آینده می توانید از طریق سایت فاگو اقدام به خرید آنلاین کنید.