تو  قسمت فایل های دانلودی  واستون پاسخنامه تشریحی تست های مربوط به کتاب های  فاگوزیست که تو یادگیری و جمع بندی خیلی میتونه کمکتون کنه   و فصل صفر دهم   رو آوردیم 😍😇

با این فایل های  خفن دیگه هیچ استرس و نگرانی بابت تستهای زیست تو کنکور نداشته باشین.❤️

پاسخنامه تشریحی پایه دوازدهم 

فایل های دانلودی

فصل ۱ دوازدهم


فایل های دانلودی

فصل ۲ دوازدهم


فایل های دانلودی

فصل ۴ دوازدهم

فایل های دانلودی

جلد دو دوازدهم

پاسخنامه تشریحی پایه یازدهم

 یازدهم ( جلد 1 )

یازدهم ( جلد ۱ )

پاسخنامه تشریحی پایه دهم ویژه کنکور  (۱۴۰۲-۱۴۰۱)

 

فایل های دانلودی

فصل صفر دهم ویژه کنکور ۹۹ و ۱۴۰۰


 فاگوزیست دهم ( جلد 1) ویژه کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۱

دهم ( جلد ۱) ویژه کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۱


فصل چهار فاگوزیست دهم (۱۴۰۲-۱۴۰۱)

فصل چهار فاگوزیست دهم ( ۱۴۰۲-۱۴۰۱ )

فصل پنج فاگوزیست دهم (۱۴۰۲-۱۴۰۱)

فصل پنج فاگوزیست دهم (۱۴۰۲-۱۴۰۱)