تو این قسمت واستون پاسخنامه تشریحی تست های  فاگوزیست  رو آوردیم 😍😇 با این پاسخنامه ی خفن دیگه هیچ استرس و نگرانی بابت تستهای زیست تو کنکور نداشته باشین.❤️

پاسخنامه تشریحی پایه دوازدهم

فصل 1 دوازدهم

فصل ۱ دوازدهم


فصل 2 دوازدهم

فصل ۲ دوازدهم


فصل 5 دوازدهم

فصل ۵ دوازدهم

فصل 6 دوازدهم

فصل ۶ دوازدهم

پاسخنامه تشریحی پایه یازدهم

 
فصل 4 یازدهم

فصل ۴ یازدهم

پاسخنامه تشریحی پایه دهم (۱۴۰۱)

 

به زودی…