جهت دریافت فایل ها بعد از ثبت نام  ، عبارت (( سوخت جت )) را به آیدی supp_crocodile@ در تلگرام ارسال کنید .
پر کردن تمام فیلدها الزامی است .