نوشته‌ها

پروژه سوخت‌جت فیزیک ویژۀ یازدهمی‌ها

پروژۀ بزرگ سوخت‌جت فیزیک 🚀 ویژۀ یازدهمی‌ها 

ویژگی‌های پروژه سوخت جت شامل  موارد زیر هست : 
💥تدریس تمام مباحث پایۀ یازدهم
💥حل تست‌های استاندارد دربین تدریس
💥به همراه جزوه
💥 آزمون آنلاین در انتهای هر فصل
💥 کلاس رفع اشکال به صورت آنلاین

مدرس: مهندس محمدرضا شهبازی

برای ثبت نام در این پروژه  کلیک کنید.